Prelucrarea datelor personale

Politica datelor personale

1. Categoriile de date, scop, temei de prelucrare

S.C. Alexander Trade S.R.L procedează la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de către dumneavoastră prin intermediul formularului „Creare cont” prin care se facilitează accesul și navigarea pe site-ul www.suntbio.ro, reprezentând totodată mijlocul prin care pot fi plasate comenzi pe acest site.

De asemenea, S.C. Alexander Trade S.R.L prelucrează datele pe care dumneavoastră le furnizați prin intermediul email-ului introdus în formularul din pagina de contact www.suntbio.ro în cazul în care optați pentru returul produselor livrate de către noi.

Pentru înregistrarea și livrarea comenzii dumneavoastră, S.C. Alexander Trade S.R.L poate proceda la prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, titulatură, adresă, număr de telefon, adresa e-mail, user-ul și parola contului creat pe acest site. Prelucrarea are la bază executarea contractului dintre părți, precum și obligația legală privitoare la facturare.

Dacă procedați la furnizarea de date personale aparținând altor persoane, trebuie să asigurați informarea persoanei în cauză și să obțineți consimțământul acesteia, dumneavoastră deținând responsabilitatea asupra acordării tuturor informațiilor și a obținerii consimțământului în vederea prelucrării.


2. Divulgarea datelor către terți

Vă informăm că S.C. Alexander Trade S.R.L va păstra confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar dezvăluirea acestora către terți se va putea face doar în condiții legale, către: instituții sau autorități publice, societăți de contabilitate partenere, societăți bancare, furnizori, însă numai în vederea îndeplinirii scopului pentru care aceste date cu carater personal ne-au fost furnizate de către dumneavoastră.
Vă informăm că nu va avea loc o divulgare a datelor cu caracter personal unor persoane neautorizate, iar accesul la acestea este limitat la persoanele direct implicate în procesul de prelucrare.

Datele dumneavoastră sunt în siguranță, iar noi ne asigurăm că destinatarii datelor cu caracter personal asigură securitatea și confidențialitatea acestora, în conformitate cu scopul pentru care le-au fost transmise și cu respectarea drepturilor care vă sunt garantate.


3. Divulgarea datelor către terțe

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate către alte companii, organizații sau persoane din state terțe sau organizații internaționale.


4. Durata de prelucrare

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și stocate pe durata necesară executării contractului, mai exact pe perioada necesară preluării, prelucrării și livrării comenzii, la care se adaugă un termen de 5 ani după executarea contractului. De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi stocate în scopul trimiterii de newsletter-uri, de oferte și discount-uri, în cazul în care vă exprimați consimțământul în acest sens. Perioadele de stocare au la bază dispoziții legale, precum și protejarea interesului legitim al Operatorului. În orice caz, stocarea datelor se va face strict pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor de mai sus.

După îndeplinirea termenelor de păstrare a datelor sau ca urmare a unei solicitări de ștergere a datelor, S.C. Alexander Trade S.R.L poate să dispună anonimizarea datelor (lipsindu-le astfel de caracterul de identificare) și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.


5. Proces decizional automatizat

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.


6. Drepturile persoanei vizate

Vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor, ) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a depune plângere.

Vă puteți exercita drepturile de mai sus prin transmiterea unei notificări scrise către S.C. Alexander Trade S.R.L, la sediul din loc. Oradea, str. K. Nagy Sandor, nr. 10, Jud. Bihor, sau la următoarea adresă de e-mail: [email protected].

Vă puteți retrage oricând consimțământul prin transmiterea unei solicitări scrise cu privire la datele asupra cărora intenționați acest lucru. În anumite situații însă, nefurnizarea datelor de către dumneavoastră ne pune în imposibilitatea de a presta serviciile solicitate, cum sunt cele de livrare a comenzii, precum și de întocmire a documentelor de plată.


7. Autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor

Aveți posibilitatea de a formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Romania sau la adresa de e-mail [email protected].

 

Publicat Martie 2021


has been added to your cart:
Checkout